Mergi la conţinutul principal

Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului grandentertainment.ro

1. Conținutul Site-ului

1.1. Informațiile publicate pe Site sunt informații de interes general despre Grand Entertainment (proprietatea Cineplexx Romania SRL), produsele și serviciile comercializate pe Site-ul Grand Entertainment, inclusiv cele ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de Cineplexx Romania SRL ca fiind de interes real pentru utilizatori.

1.3. Cineplexx Romania SRL este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia precum și asupra tuturor mărcilor iînregistrate în numele său și publicate pe Site.

1.4. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Cineplexx Romania SRL precum și ale partenerilor săi i promovați pe Site, prevăzute de legislația în vigoare.

2. Utilizarea Site-ului

2.1. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

3. Limitarea răspunderii Cineplexx Romania SRL

3.1. Cineplexx Romania SRL nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe.

3.2. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocam dreptul de a anula promiția și de a anunța clientul telefonic sau prin e-mail în cel mai scurt timp despre eroarea aparuta.

3.3. Prețurile produselor de pe acest Site sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată sau în cazul în care nu se menționează o perioada de timp, acestea sunt valabile în limita stocului disponibil.

3.4. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi în orice mod,atât ca imagine, cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă.

3.5. Cineplexx Romania SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice, în orice moment, orice informație de pe Site.

3.6. Orice problema cauzată de produsele și / sau serviciile prezentate pe Site se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de catre utilizator.

3.7. Cineplexx Romania SRL nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor condiții.

3.8. Cineplexx Romania SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele ce rezultă din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

3.9. În ceea ce privește utilizarea browserului de internet, Cineplexx Romania SRL garantează utilizarea optimă a Site-ului prin utilizarea browserului Internet Explorer minim versiunea 8.

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

Această politică descrie modul în care Cineplexx Romania SRL tratează datele personale pe care le colectează de la dvs în cadrul interacțiunilor cu societatea Aceste interacțiuni pot fi în legătură cu: site-ul www.grandentertainment.ro (inclusiv versiunea mobilă), newsletter-urile comunicate, birourile de informații, conturile noastre pe platformele sociale etc.. De asemenea, această politică se aplică și pentru informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați alte beneficii pe care le oferim clienților și vizitatorilor Grand Cinema & More.

(1) Cineplexx Romania SRL este operator de date personale

Cineplexx Romania SRL (“Cineplexx Romania SRL”) este operator de date personale stabilind în mod independent și legitim scopul și mijloacele prelucrării.

(2) Datele Personale sunt colectate în vederea îndeplinirii unor scopuri specifice

Cineplexx Romania SRL încearcă continuu să dezvolte și să îmbunătească relația pe care o are cu clienții săi. De aceea, au fost create multiple canale de comunicare cu dumneavoastră astfel încât să vă ofere cea mai bună experiență în Grand Cinema & More.

Se vor colecta, în funcție de fiecare caz în parte, următoarele date personale:

 • date de identificare, precum nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul documentului de identitate (carte de identitate / pașaport), data emiterii și emitentul acestuia, locul și data nașterii, cetățenia și naționalitatea, rezidența, sexul etc.;
 • date de contact, precum adresă de corespondență, e-mail, număr de telefon;
 • date privind ocupația/profesia, precum numele angajatorului, natura și obiectul de activitate;
 • date privind istoricul sau preferințele de consum, precum preferințe în materie de filme, filmele vizionate sau preferate în cadrul Grand Cinema & More;
 • date privind tranzacțiile, respectiv date cu caracter personal referitoare la achizițiile făcute, modalitatea de plată;
 • alte date necesare pentru derularea activității noastre. În anumite cazuri specifice, putem prelucra și alte informații necesare pentru ducerea la îndeplinire în mod sigur a activității noastre sau a interesului legitim al societății (cum este de exemplu, supravegherea video).

Datele personale vor fi colectate în scopuri specifice:

• vizita în Grand Cinema & More
Cineplexx Romania SRL colectează datele dvs personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și sigură în Grand Cinema & More.
Pentru a proteja securitatea vizitatorilor, avem implementat un sistem de supraveghere video în cadrul Grand Cinema & More, semnalizat prin indicatori specifici.
Pentru a prelua solicitările sau reclamațiile dumneavoastră în interiorul Grand Cinema & More, , este necesar să vă identificați de fiecare dată când doriți să faceți un astfel de demers la birourile de informații sau utilizând orice modalitate de contact pusă la dispoziția dvs.

• accesul pe website-ul www.grandentertainment.ro
Cineplexx Romania SRL pune la dispoziția dvs informații utile cu privire la evenimentele și promoțiile disponibile în legătură cu Grand Cinema & More. Totodată, prin intermediul acestui website puteți achiziționa sau rezerva bilete la filmele ce ruleaza în Grand Cinema & More.

• Cookies pentru website-ul www.grandentertainment.ro
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe hard-ul utilizatorului. Folosirea mecanismului de tip “cookie” constituie un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum: limba în care se afișează site-ul, tipuri de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutului site-ului. Cu anumite excepții, neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care ne permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.
Unii dintre partenerii de afaceri ai Cineplexx Romania SRL folosesc cookie-uri pe website-ul grandentertainment.ro; de exemplu, cei care își fac publicitate. Cu toate acestea, Cineplexx Romania SRL nu are acces și nici nu poate controla aceste cookie-uri. Pentru link-uri către alte site-uri, vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal.
Cookie-uri conținând informațiile dumneavoastră personale sunt încărcate dar nu sunt funcționale, decât dacă sunteți de acord în mod expres. In urma acordului dumneavoastră, aceste cookie-uri sunt valabile 6 luni. Cookie-urile sunt utilizate în scop de marketing si in scop analitic.

• newsletter
Prin orice mijloc de comunicare, Cineplexx Romania SRL că oferă posibilitatea să fiți la curent cu cele mai importante evenimente și promoții din cadrul Grand Cinema & More și să vă înscrieți la newsletter-ul nostru. Această modalitate de comunicare va fi realizată prin mijloacele de comunicare indicate de către dvs. Vă puteți oricând dezabona de la newsletter, fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa office@grandentertainment.ro.

• prezența Cineplexx Romania SRL pe platforme de social media
Comunicarea cu Cineplexx Romania SRL se poate realiza prin intermediul platformelor de social media pe care este înregistrată.
În organizarea activității sale, Cineplexx Romania SRL nu utilizează mijloace de prelucrare automate care să aibă drept consecință o luarea unei decizii automate cu efecte juridice asupra dvs. Utilizăm însă datele cu caracter personal colectate în scopul creării de profile, pentru a comunica cât mai eficient cu dvs.

(3) Drepturi specifice ale utilizatorului

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • - dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea partea Cineplexx Romania SRL că prelucrează datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • - dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • - dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • - dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dvs. contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Cineplexx Romania SRL nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dvs.;
 • - dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care Cineplexx Romania SRL demonstrează că are motive legitime pentru a prelucra datelor dvs., motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • - dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat Cineplexx Romania SRL în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • - dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Exceptând dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), toate drepturile specifice utilizatorului vor putea fi exercitate printr-o solicitare transmisă la adresa https://grandentertainment.ro/contact. Ștergerea unui cont de utilizator se poate realiza, după logarea în cont, și prin accesarea butonului „Ștergere cont” din secțiunea „my account”.

După caz, Cineplexx Romania SRL poate solicita identificarea persoanei care își exercită drepturile pentru a asigura confidențialitatea datelor personale transmise.

(4) Dezvăluirea de date personale unor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, Cineplexx Romania SRL poate comunica aceste date către terți, cum ar fi:

 • • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;
 • • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);
 • • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.

Nu transferăm date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, decât cu respectarea unor măsuri de protecție adecvate.

(5) Păstrarea datelor personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopului sau pentru cea impusă de lege

Datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

(6) Aplicarea de măsuri tehnice adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale

Cineplexx Romania SRL a adoptat toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale astfel că, din momentul comunicării acestora, ele vor fi protejate atât offline, cât și online. Toate datele personale vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat în partea de jos a ferestrei browser-ului. Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate, accesează secțiunea „Ajutor”.

(7) Această politică poate fi actualizată din când în când

Cineplexx Romania SRL poate modifica ori de câte ori consideră de cuviință Politica de confidențialitate. Orice modificare va fi comunicată către utilizatori prin postarea versiunii actualizate, la adresa https://grandentertainment.ro/termeni-si-conditii

Regulament de funcționare GRAND CINEMA & MORE

1. Prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul”) cuprinde regulile și normele de conduită necesare și obligatorii pentru buna desfășurare a activității în Grand Cinema & More (denumit în continuare „GCM”).

2. Scopul Regulamentului este de a asigura funcționarea GCM, în condițiile unui climat plăcut, destins, bazat pe bună credință și respect față de legislația în vigoare, față de ceilalți vizitatori precum și față de angajații GCM.

3. Prevederile Regulamentului se aplică tuturor vizitatorilor GCM precum și personalului care deservește GCM.

4. Accesul vizitatorilor în incinta GCM este permis în fiecare zi, începând cu ora 10:00 și până cel târziu la ora închiderii.

5. Programul de lucru poate fi modificat de către Conducerea GCM care poate stabili anumite zile ca fiind nelucrătoare sau, în cadrul anumitor campanii de marketing, poate reduce sau prelungi programul de funcționare.

6. Este interzis accesul în incinta GCM cu animale de companie, arme de foc, arme albe, substanțe chimice dăunătoare, substanțe inflamabile, role, biciclete, trotinete.

7. De asemenea, va fi restricționat accesul personelor care poartă o ținută sau au un comportament indecent ori agresiv, a persoanelor aflate în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene.

8. Fumatul, inclusiv al țigărilor electronice de orice tip (dispozitive de vapat, IQOS, etc.), sau consumul de băuturi alcoolice în incinta GCM este permis doar în locurile special amenajate.

9. Fotografiatul sau filmatul în scop comercial în incinta GCM este permis doar cu acordul scris al conducerii Cineplexx Romania SRL

10. În cazul producerii de incendii sau orice alte evenimente ce pot periclita viața sau integritatea corporală a clienților, vizitatorii sunt obligați să respecte cu strictețe indicațiile personalului GCM instruit pentru a acționa în astfel de situații.

11. Accesul în sălile de spectacol va fi permis cu maxim 10 minute înainte de începerea filmului/spectacolului, pe baza biletelor de intrare ori a invitațiilor valabile pentru respectivul film/spectacol. Spectatorii nu vor putea ocupa alte locuri în sală decât cele înscrise pe propriile bilete de intrare sau invitații. Se recomandă ca accesul în sala de spectacol să se realizeze înainte de ora programată pentru începerea filmelor/spectacolelor, așa cum aceasta este marcată pe biletele de intrare, depasirea acestei ore facandu-se pe propria responsabilitate a spectatorilor.

12. GCM acordă reduceri la prețul de achiziție al biletelor, pentru elevi, studenți și pensionari doar în baza unui document doveditor în original (carnet de elev/legitimație/talon de pensie) vizat pe anul curent, atât la achiziționarea biletelor, cât și la intrarea în sală.

13. O persoană care prezintă certificat de încadrare cu grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de bilete gratuite la film doar la sălile standard, pentru el și pentru un însoțitor, în limita unui numar de patru bilete gratuite pe lună și de maxim două bilete pentru sesiunea unui film. Nu se vor acorda bilete gratuite pentru filmele care rulează în zilele de sâmbătă, duminică și în zilele de sărbătoare legală.

14. O persoană care prezintă certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de maxim două bilete gratuite pe lună pentru spectacolele care rulează în cinematograf (pentru el și pentru un însoțitor), în limita locurilor disponibile. Pentru spectacolele de teatru, operă, balet, stand up sau concerte se pot emite maxim două bilete pe spectacol. Biletele se vor emite doar in ziua spectacolului.

15. Pentru spectacolele destinate copiilor, biletele rezervate persoanelor cu handicap sunt destinate exclusiv copiilor cu handicap și însoțitorilor acestora.

16. Biletele gratuite destinate persoanelor cu handicap se vor acorda în limita a maxim șase (trei pentru persoana cu handicap și trei pentru însoțitor) pe sesiunea unui film.

17. Clienții GCM care optează pentru rezervarea biletelor de intrare își asumă obligația de a achita și ridica biletele cu minim 30 de minute înaintea începerii spectacolului de film, sub sancțiunea anulării rezervării.

18. Intervalul de anulare al rezervărilor efectuate pentru spectacolele de teatru, operă, balet, stand up sau concerte este supus unor condiții diferite față de cele menționate la punctul anterior și sunt specificate pe site-ul GCM la fiecare sesiune în parte.

19. GCM își rezervă dreptul de a refuza returul biletelor dacă acest lucru este solicitat cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea spectacolului pentru care au fost achiziționate. Articolele Concession nu vor fi returnate sau schimbate după emiterea bonului fiscal.

20. Bonul fiscal emis după efectuarea unei achiziții trebuie păstrat până la ieșirea din incinta cinematografului Grand Cinema & More.

21. Prin intermediul Concession, GCM pune la dispoziția clienților o gamă variată de băuturi și produse alimentare ce pot fi consumate în sălile de spectacol. În consecință, accesul cu alte băuturi sau produse alimentare în incinta sălilor de spectacol va fi restricționat.

22. Unele filme au restricție de vârstă, după cum urmează:
a. AG – AUDIENȚĂ GENERALĂ;
b. AP12 – ACORDUL PĂRINȚILOR PENTRU COPII SUB 12 ANI;
c. N15 – NERECOMANDAT COPIILOR SUB 15 ANI;
d. IM18 – INTERZIS PERSOANELOR SUB 18 ANI.
GCM poate interzice accesul la astfel de filme persoanelor ce nu pot prezenta un act de identitate care să dovedească îndeplinirea condiției de vârstă pentru categoria IM18. Mai mult, indiferent de clasificarea filmelor, GCM va interzice accesul în sălile de cinema a tuturor minorilor care nu sunt însotiți de un adult.

23. Filmele sunt precedate de reclame și trailere pentru diverse alte filme care pot fi încadrate la o altă categorie de audiență decât cea a filmului inaintea caruia sunt prezentate. Calupul publicitar prezentat inaintea filmelor poate avea o durată de maxim 20 de minute.

24. GCM își rezervă dreptul de a:

 • • anula proiecția filmului dacă nu se vinde niciun bilet până cel târziu cu 10 minute după începerea filmului;
 • • nu vinde bilete persoanelor aflate sub influența alcoolului și/sau care cauzează tulburarea liniștii publice;
 • • refuza vânzarea biletelor către persoane care au încălcat anterior regulile sau regulamentele interne;
 • • evacua din incinta sălilor de spectacol persoanele care filmează neautorizat filmele care rulează sau spectacolele care au loc în sălile de cinematograf, a persoanelor care folosesc telefoanele mobile în timpul spectacolelor, tulbură liniștea publică sau încalcă regulile și regulamentele interne ale cinematografului, fără restituirea contravalorii biletului. În cazul unei situații grave, persoana respectivă va fi predată agenților de poliție;
 • • restricționa accesul în incinta sălilor de spectacol a persoanelor care dețin obiecte voluminoase ce pot îngreuna mișcarea spectatorilor.

25. GCM interzice accesul în studiourile VIP tuturor persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

26. GCM nu își asumă nicio răspundere pentru obiectele pierdute sau uitate în interiorul cinematografului.

27. GCM poate modifica prezentul Regulament după cum consideră de cuviință.

TERMENI ȘI CONDIȚII – ACHIZIȚII ONLINE (BILETE ȘI PRODUSE)

1. Prezentul regulament reglementează modul de achiziție online a biletelor de intrare la filmele și spectacolele organizate în salile Grand Cinema & More precum şi modul de utilizare a acestora;

2. Biletele de intrare pot fi utilizate numai pentru spectacolele pentru care acestea au fost emise;

3. Accesul în salile de cinematograf se va realiza fie pe baza biletelor de intrare valide (zi, ora, spectacol) achiziționate de la casele de bilete, chioșcurile din incinta cinematografului , site-ul BILET.ro, aplicația City I Love și aplicația Cinemagia, fie pe baza biletelor de intrare valide (zi, ora spectacol) emise titularilor de Card Grand Unlimited.

4. În înţelesul prezentului regulament, spectatorii se încadrează în următoarele categorii:

 • • „Adult” – se consideră orice persoană (indiferent de vârstă) care plăteşte prețul integral al biletului;
 • • “Copil” - se consideră copii până cel mult la împlinirea vârstei de 12 ani, la data cumpararii biletului;
 • • „Elev” - se consideră tinerii care urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, din România, gimnazial sau liceal şi au carnet de elev vizat la zi;
 • • „Student” - se consideră tinerii care urmează o formă de învățământ superior, la cursuri de zi, seral și FF ( fără frecvență) și au carnet de student vizat la zi;
 • • „Pensionar” - se consideră orice persoană indiferent de vârsta la care posedă un talon de pensie valabil;
 • • “Pachet Family”- se considera orice grup format din 2 adulți și 2 copii ( vârsta copiilor să fie de cel mult 12 ani)

5. Se pot achiziţiona online bilete pentru urmatoarele tipuri de spectacole:

 • - filme ce rulează în săli standard;
 • - spectacole alternative: operă, balet, teatru, spectacol de improvizație, etc.
 • - filme ce rulează în sălile Grand VIP Studio’s. Pachetul VIP include, pe lângă biletul la filmul ce rulează într-un Studio, și produse de concession și de bucatarie.

6. Întreaga corespondenţă legată de tranzacţiile efectuate online va fi transmisă la adresa de e-mail declarată pe parcursul procesului de cumpărare. Prin urmare, comunicarea unei adrese greşite atrage după sine imposibilitatea utilizării serviciului de cumpărare online.

7. Grand Cinema & More poate acorda bilete cu preț redus copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 si 12 ani, elevilor, studenților, pensionarilor precum și familiilor formate din 2 adulți și 2 copii (pachet Family).

8. Grand Cinema & More acordă bilete gratuite persoanelor cu handicap, însoțitorilor acestora precum și intrare gratuită copiilor în vârstă de până la 3 ani. Totuși, achiziția acestor bilete se poate face exclusiv de la casele de bilete din cinema, cumpărătorii având doar posibilitatea rezervarii online, cu condiția folosirii unui cont de utilizator.

9. Reducerile și gratuitățile nu se acorda pentru spectacolele care se desfășoară în sălile Grand VIP Studios.

10. Toate filmele care rulează în sălile Grand Cinema & More sunt clasificate de către Centrul Național al Cinematografiei din punct de vedere al segmentului de vârsta căruia îi este destinat. Totuși, responsabilitatea respectării de către spectatori a acestor clasificări aparține în exclusivitate cumpărătorilor de bilete.

11. La fiecare tranzacție online, se pot cumpăra un număr maxim de 10 biletetip bilet. De exemplu, la o singură tranzacție, se pot achiziționa maxim 10 bilete standard și/sau 10 bilete premium și/sau 10 bilete VIP.

12. Biletele care fac obiectul unor promoții sau programe speciale precum și ochelarii necesari pentru vizionarea filmelor 3D, se vor putea achiziționa online de pe site sau de la casele de bilete din incinta Grand Cinema & More.

13. Plata biletelor se va putea realiza utilizând oricare dintre cardurile bancare VISA, Visa Electron, Mastercard, etc,. După finalizarea tranzacției, cumpărătorul va primi două mesaje pe adresa de e-mail comunicată în cursul procesului de cumpărare. Primul dintre mesaje va conține confirmarea plății, iar al doilea mesaj va conține un cod de rezervare (BOOKING ID) necesar în cazul în care cumpărătorul optează pentru tipărirea în incinta Grand Cinema & More a biletelor achiziționate online. De asemenea, la confirmarea plății se va genera un bilet care va putea fi tipărit de către cumpărător. În cazul în care cumpăratorul nu primește e-mailul cu codul de rezervare are obligația să contacteze cinematograful pentru comunicarea acestuia, la adresa de e-mail concierge@grandentertainment.ro sau la numărul de telefon 0742.654.321.

14. Biletele achiziționate online nu pot fi schimbate sau anulate, iar contravaloarea acestora nu va fi returnată.

15. Grand Cinema & More nu va returna contravaloarea biletelor achiziționate online pentru spectacolele anulate. În cazurile deosebite, când din vina exclusivă a Grand Cinema & More, cumpărătorul se află în imposibilitatea vizionării spectacolului pentru care a achiziționat bilet/bilete online, acesta va avea posibilitatea de a viziona un spectacol similar în aceleași condiții de calitate și preț.

16. Grand Cinema & More își rezervă dreptul de a opera modificări în programul filmelor fără o notificare prealabilă.

17. Grand Cinema & More îsi rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă, cu informarea ulterioară a publicului prin afișarea noilor Termini și Condiții pe site-ul www.grandentertainment.ro.

18. Reprezentanții Grand Cinema & More nu își asumă nicio răspundere în cazul în care cumpărătorul completează eronat (din necunoaştere, neatenţie, etc.) câmpurile prin care solicită online achiziţionarea de bilete.